Retningslinjer for genåbning af Taastrup Amatør Scene

Konkrete retningslinjer for brug af TAS:

Maksimumkapacitet og afstandskrav:

 • Der skal være 4 m2 gulvareal pr. person på teateret.
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fx fysisk anstrengelse, m.v. Dette gælder også aktiviteter med kraftig udånding fx sang, råb, foredrag, skuespil.
  • I salen må der max være 30 personer, som skal holde 2 meters afstand
  • I foyeren må der max være 8 personer, som skal holde 2 meters afstand
  • I stuen på 1. sal må der max være 6 personer, som skal holde 2 meters afstand
 • Hvis det er muligt, kan aktiviteter også flyttes udendørs. Dog skal afstandskravet på 2 meter fortsat overholdes.
 • Der vil ikke være adgang til baren eller køkkenet på 1. sal. Drikkevarer, mad mv. skal de enkelte medlemmer derfor selv medbringe, og det vil ikke være muligt at benytte tallerkener, bestik, glas, kaffekander mv. fra teateret.
 • Der skal anvendes ansigtsmasker, hvis der i særlige tilfælde skal gennemføres aktiviteter/øvelser, der kræver, at medlemmerne kommer tættere på hinanden end 2 meter. Men det anbefales, at dette så vidt muligt undgås. Teateret sørger for ansigtsmasker.

Krav til øget rengøring:
Det er vigtigt, at der bliver gjort grundigt rent på teateret. Denne rengøring omfatter:

  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum hver gang teateret har været i brug, og oftere ved mange berøringer.
  • Rengøring af toiletter, som minimum hver gang teateret har været i brug.
  • Skraldespande tømmes efter hver gang, teateret har været i brug, og altid inden de fyldes helt.
  • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller også skal der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
  • Instrumenter og andre materialer bør kun bruges af én person.
  • Håndvask og/eller afspritning af hænder, både når man kommer, og når man forlader teateret.

Der skal laves en konkret plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner og andre redskaber, som hyppigt berøres af mange.

Teateret vil sørge for, at der er håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt. Der skal desuden bruges engangshåndklæder på toiletter og i køkkenet

Håndtering af sygdom og symptomer
Frivillige, medlemmer og brugere af teateret bør ikke møde op på teateret, hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19.

Myndighederne anbefaler desuden, at frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde i foreningen mv. indtil videre.

Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. hvis nære kontakter – herunder familie – har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”

Du kan trygt gå i teateret:
Taastrup Amatør Scene tager både skuespilleres og publikums sikkerhed og helbred meget alvorligt. Vi følger derfor sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger nøje. Myndighedernes anbefalinger opdateres løbende, og vi vil til enhver tid følge alle gældende anbefalinger.

Der vil være opsat håndsprit i publikumsarealerne og sørget for ekstra rengøring. Samtidig vil vi have stort fokus på, at publikum kan holde den nødvendige afstand. Det betyder bl.a., at vi sætter færre billetter til salg til de enkelte forestillinger end normalt, så vi kan sikre, at du kun kommer til at sidde sammen med dine ledsagere.

Hvis vi på baggrund af myndighedernes anbefalinger er nødsaget til at aflyse en forestilling, kan du få refunderet din billet.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer