Ungdomsgruppen

I ungdomsgruppen bygger vi videre på, hvad tidligere er tillært. Gennem forskellige teaterøvelser arbejder vi med udtryk af kropssprog, status og følelser. Stemmeføring er naturligvis også en stor del af at spille teater, så man kan kontrollere sin stemme på bedste vis. Men teaterøvelserne foregår både med og uden tale, således at vi får kendskab til det inderste af forskellige karakterer. Karaktererne skaber vi selv og bruger dem på scenen i forskellige sammenhænge. Og så arbejder vi med at skabe kontraster til, hvem vi er i dagligdagen.
Alle øvelserne bygger på improvisation og lysten til at kaste sig ud i nye og uforudsigelige situationer. For at dette kan lade sig gøre bruger vi, foruden tiden på teateraktiviteter, meget tid på tillids- og samarbejdsøvelser, så alle kender alle og ved, hvor vi kan udfordre hinanden. Det er vigtigt for os, at teatret er et sted, hvor vi alle har det rigtig godt, og hvor vi kan være os selv men også et sted, hvor man kan afprøve egne grænser og blive udfordret.

Alt dette munder ud i en forestilling i forårsperioden, hvor alle deltager. De seneste par år har vi spillet både ungdomsforestillinger, gyserhistorier og musicals; ”Bøllebob”, ”Jorden er giftig”, ”Askepop” samt ”Huset på øen”.
Ungdomsgruppen mødes hver torsdag klokken 18.30-21.00. Alderen for gruppen er mellem 12 og 22 år, men afhænger af primært af, hvor meget teater, man har arbejdet med før. Aldersspændet er forholdsvist stort, så vi forsøger at udfordre alle på forskellig vis. Det betyder også, at vi lægger vægt på, at alle er fokuserede og villige til at kaste sig ud i nye ting, så alle får mest muligt ud af hinandens kompetencer og kan lære af hinanden.

Foruden arbejdet som skuespiller forsøger vi at vise, hvilket arbejde en forestilling kræver bag scenen. Det betyder, at man foruden en rolle på scenen også har en rolle bag scenen i mindre teams. Disse teams har til opgave at komme med udkast til kostumer, rekvisitter, scenografi og sminke. Derudover laves der interviews og tages billeder til brug på Instagram og Snapchat, og yderligere arbejder nogle med det mere strukturelle og planlægningsmæssige.

I løbet af året afholdes også en overnatning eller to, hvor vi alle laver en masse sjove, hyggelige og udfordrende aktiviteter.

Lige nu øver vi på teaterstykket “Hotel”, som spiller i slutningen af april og starten af maj.

På teatergensyn, Sebastian og Kathrine

Hvis du ønsker at høre mere om vores gruppe for øvede unge, så kontakt os via

http://www.t-as.dk/kontakt/

Lukket for kommentarer.